Vi håndterer store betongjobber innen anlegg og infrastruktur, næringsbygg, boligprosjekter, grunnmurer til boligfelt og mindre prosjekter. Vi utfører også spennarmering for egne prosjekter og for andre betong- og anleggsentreprenører.

AS Betong