Anlegg og infrastruktur 

Vi håndtere de største betongjobbene innen samferdsel, anlegg og infrastruktur. AS Betong har bygd broer, kulverter og støttekonstrusjoner for utbygging av samferdsel, i tillegg til konstruksjoner for håndtering av bekker og elver gjennom veier. Gjennom arbeidet med samferdsel har vi opparbeidet solid kompetanse på bygging av komplekse broer over vanskelig grunnforhold.

Innen anlegg har vi erfaring med bygging av energianlegg som trafostasjoner samt rense- og vannbehandlingsanlegg. Komplekse anlegg krever god planlegging og rett utstyr. AS Betong har opparbeidet både kompetanse og utstyrspark til å håndtere behovene i denne typen prosjekter.  

AS Betong leverer betongtjenester til havvindindustrien, og har prosjektledere og fagarbeidere med kompetanse på offshore-konstruksjoner i betong

Ved tidlig involvering kan AS Betong bidra med valg av konsept for konstruksjonen og bidra til en miljømessig og konstnadsmessig optimalisering av prosjektet. 

AS Betong