Spennarmering

Spennarmering Norge er datterselskap av AS Betong og utfører spennarmering i egne prosjekter eller som delleveranse til andre betong- og anleggsentreprenører. Dette kan være i forbindelse med konstruksjon av broer, blokker, vindmøller, eller andre byggverk der det er behov for lange spenn eller for å redusere betongtykkelse og armeringsbehov. Spennarmering er både kostnadseffektivt og gir besparelser for miljøet. 

AS Betong