Spennarmering

Spennarmering Norge er datterselskap av AS Betong og utfører spennarmering i egne prosjekter eller som delleveranse til andre betong- og anleggsentreprenører. Dette kan være i forbindelse med konstruksjon av broer, blokker, vindmøller, eller andre byggverk der det er behov for lange spenn eller for å redusere betongtykkelse og armeringsbehov. Spennarmering er både kostnadseffektivt og gir besparelser for miljøet. 

Blir en av Norges største betongentreprenører

Jærentreprenør og Stangeland slår sammen AS Betong, Jærentreprenørs betongavdeling og Jærentreprenør Anlegg. Det nye selskapet skal hete AS Betong, og blir en av de største rene betongentreprenørene i Norge. Selskapet vil ha unik kompetanse på store og krevende infrastrukturprosjekter, kompliserte konstruksjoner og betongarbeid i boligblokker. 

AS Betong