AS Betong har mer enn 30 års solid erfaring med betongentrepriser. Selskapet springer ut fra SV Betong, og er fra 1. mai 2022 en del av Stangeland Gruppen.

AS Betong er spesialist på store og komplekse konstruksjoner innen anlegg og infrastruktur, næring, bolig og ned til mindre grunnmurer. Vi påtar oss jobber både som hovedentreprenør og som samarbeidspartner for f.eks. grunn- og totalentreprenører for å kunne tilby kundene optimale løsninger på sine prosjekt. Vår lange erfaring kommer kunden til gode gjennom muligheten for å kunne skreddersy løsninger til nettopp deres prosjekt. I dag er vi 80 medarbeidere og har gjennom eget utleieselskap, AS Betong utleie, tilgang på en stor fleksibel utstyrspark for å kunne påta oss store oppdrag i vår region. 

Store infrastrukturprosjekter er vår spesialitet. Her er fra arbeidet med Skjævelandsbrua på FV505 og oppstarten av arbeidet med E39 på Tasta.

AS Betong