Møllekvartalet

Kontraktsum 210 000 000 NOK

Høyhuset er fundamentert med stålkjernepeler ned til 55m dyp og lavblokk er kompensasjonsfundamentert. Høyhuset er støpt med en bunnplate på 1000 kubikk, spennarmert uten peler. En av de største enkeltstøpene i regionen.

Tampen Hywind

Utleie av bemanning og driftsledere
for utførelse av glid, armering og oppspenning/spennarmering

Ivar IKS Håland

Kontraktsum 72 000 000 NOK

Høydebasseng med samlet bassengvolum på 20 000m3 med integrert ventilkammer og rørgalleri i underetasjen.

Vanntett konstruksjon med vegger opptil 10-12m. Koordinering med grensesnitt-
entrepriser med store tunge innstøpningsgods på opptil 1 tonn.

AS Betong