Adresse
Dreierveien 25
4321 Sandnes

E-post
post@as-betong.no

E-faktura
828855832@autoinvoice.no

Vi foretrekker elektronisk faktura (EHF)

Organisasjonsnummer
NO 828 855 832 MVA

Hans-Christian David Sigmo
Daglig Leder

952 65 659
hans-christian.sigmo*as-betong.no

Sølvi Eltervåg Lie
CFO

982 06 647
solvi.lie*as-betong.no

Stian Tovslid
Leder Marked

952 97 718
stian.tovslid*as-betong.no

Camilla Borsheim
HR-Leder

452 594 31
camilla.borsheim*as-betong.no

Katrine Kvilhaug Tuen
KHMS Leder

458 66 335
katrine.tuen*as-betong.no

Joakim Steira
Leder Prosjektgjennomføring

932 064 60
joakim.steira*as-betong.no

Cecilie Lyngdal
Daglig Leder AS Betong Utleie

412 340 96
cecilie.lyngdal*as-betong.no

Cecilie Meland
Regnskapssjef

900 25 309
cecilie.meland*as-betong.no

Mona Sirevaag
Regnskapsmedarbeider

990 21 862
mona.sirevaag*as-betong.no

Stein Bringeland
Kalkulatør

406 05 956
stein.bringeland*as-betong.no

AS Betong