Åpenhetsloven i AS Betong

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Konsernet AS Betong Holding er omfattet av åpenhetsloven. Våre etiske retningslinjer er forankret i hele organisasjonen, som danner grunnlaget for alt vi foretar oss. De etiske retningslinjene revideres årlig og er tema på våre arbeidsmiljøutvalgsmøter (AMU). Retningslinjene ligger som vedlegg i kontrakter, og vi forventer at våre leverandører etterlever disse. 

AS Betong har utarbeidet en risikomatrise som brukes i aktsomhetsvurderingene som gjennomføres av våre leverandører, og er implementert i vår system for leverandørevaluering. Denne matrisen revideres årlig, for å ivareta endringer, som eksempel nye lovkrav – slik at AS Betong kan bidra til et ansvarlig næringsliv. 

Har du noen spørsmål? 

Dersom du er interessert i hvordan AS Betong jobber med åpenhetsloven, eller du har observert eller registrert noe som kan ha betydning for AS Betongs leveranser, kan du ta kontakt med Katrine Tuen på epost katrine.tuen@as-betong.no

AS Betong