NYE SOLA KIRKE, ROGALAND

Offentlig bygg, Sola Kirke 

Prosjektet Nye Sola Kirke bygges mellom Nye Sola Rådhus og kulturhus i Sola sentrum. SV Betong er totalentreprenør for prosjektet. Kirken har blitt prosjektert ut fra nøkterne og gode tekniske betraktninger hvor både investerings og drifts & vedlikeholdskostnader inngikk i vurderingen.  Alle løsninger og produkter i kirken tilfredsstiller TEK 17 krav, med særlig fokus på universell utforming.  Bygget består av kjeller med teknisk rom som har utgang til parkeringskjelleren ved Sola nye Rådhus. Selve kirken bygges i et plan hvor kirkerommet vil være den dominerende faktor for uttrykket med sin store takhøyde.

Kirken er utformet med kirkerom, kontor og aktivitets-del som knyttes sammen av kafe-delen i midten.

PROSJEKTDETALJER

Byggherre: Sola Kommune  
Byggested:
Sola Kommune, Rogaland.
Byggeperiode: 2018-2020
Kontraktstype:
Totalenterprise
Areal:
Kontraktssum: 64 000 000 kr

Følg byggeprosessen

AS Betong